Diensten

Plaatsbeschrijving aanvang werken
Iphone

Plaatsbeschrijving aanvang werken

(Ver)bouwen

De plaatsbeschrijving bij aanvang werken is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de werken.

Het is aangeraden om voor de aanvang van bouw- of verbouwingswerken een plaatsbeschrijving van de aanpalende gebouwen te laten opmaken.

De bedoeling bestaat erin de algemene staat van het gebouw te onderzoeken en de fouten en gebreken ervan te ontdekken. Daardoor kan elke partij haar rechten laten gelden in geval van een conflict naar aanleiding van eventuele beschadigingen tengevolge van bouw of verbouwingswerken aan aanpalende gebouwen.

De beschrijving dient steeds tegensprekelijk opgemaakt te worden tussen de bouwheer of aannemer en de eigenaar van het aanpalende gebouw.

IFIRMA kan je ook bijstaan bij een plaatsbeschrijving van:

  • Openbaar domein
  • Omgeving (beplantingen, nutsvoorzienignen,...)
  • ...

Vraag nu aan Vraag offerte aan

ONAFHANKELIJKE EXPERT

Onze experten zullen steeds beide partijen onafhankelijk begeleiden. Zo vermijd je alle discussies.

Zeer gedetaileerd

Wij streven naar een uiterst gedetaileerde beschrijving van de volledige woning. Steeds aangevuld met voldoende foto's.

ONTZORGEND

IFIRMA ontzorgt je met de communicatie tussen alle partijen. Je ontvangt een document klaar voor ondertekening.