Diensten

Plaatsbeschrijving uittrede
Iphone

Plaatsbeschrijving uittrede

Verhuur

Een plaatsbeschrijving bij uittrede huur vergelijkt de toestand van de woning op het einde van de huur met de toestand bij intrede. De plaatsbeschrijving wordt opgesteld als de woning niet bewoond is, dus nadat de uittredende huurder het pand al verlaten heeft en voordat de nieuwe huurder het pand heeft betrokken.

Tijdens het plaatsbezoek wordt samen met de partijen de huurschade vastgesteld. Tevens wordt er nagegaan of alle verplichtingen aangaande onderhoud, betaling van de huur, betaling van overeengekomen provisies, betaling van verbrekingsvergoedingen en betaling van facturen van nutsvoorzieningen zijn nagekomen.

Bij het vaststellen van huurschade of gebrekkig onderhoud wordt steeds getracht om tijdens het plaatsbezoek in samenspraak met de partijen een oplossing te bekomen.

Indien een vergoeding dient begroot te worden en/of er kan geen overeenkomst gesloten worden tijdens het plaatsbezoek, kunnen de partijen kiezen om een slotafrekening met begroting te laten opstellen door de deskundige. De deskundige zal op basis van alle stukken en zijn ervaring als deskundige autonoom een begroting van de kosten op te stellen.

Het is van groot belang dat het verslag op tegenspraak wordt opgesteld. Zowel de verhuurder als de huurder moeten bij de opmaak van het verslag betrokken zijn.

Meer info oveer een plaatsbeschrijving bij de start van een huurcontract? Klik hier

Vraag nu aan Vraag offerte aan

ONAFHANKELIJKE EXPERT

Onze experten zullen steeds beide partijen onafhankelijk begeleiden. Zo kunnen discussies worden vermeden.

IN DER MINNE

Onze deskundige zal steeds streven om tussen de partijen een oplossing in der minne te bekomen. Zodoende kan het einde van de huur voor beide partijen vlot worden afgehandeld.

ONDERSTEUNING

IFIRMA ontzorgt je voor de volledige administratieve afhandeling van het dossier. Gaande van de sleuteloverdracht tot ondersteuning voor het vrijgeven van de huurwaarborg.Werkwijze van plaatsbeschrijving uittrede:

Stap 1:
Aanvraag plaatsen en plaatsbezoek inplannen

Voor de opstart van een dossier plaatsbeschrijving uittrede hebben wij alle gegevens nodig van de desbetreffende huur. Van zodra de nodige gegevens ontvangen zijn, kunnen we overgaan tot inplanning van de aanvraag. Een medewerker zal contact opnemen met alle partijen om een afspraak vast te leggen.

Stap 2: Plaatsbezoek

Tijdens het plaatsbezoek zal de deskundige een volledige rondgang maken met alle partijen in de woning. Bij het vaststellen van huurschade of gebrekkig onderhoud wordt steeds getracht om tijdens het plaatsbezoek in samenspraak met de partijen een oplossing te bekomen. Alle vaststellingen worden opgenomen in een verslag. Naast schade worden ook de tellerstanden, sleutels en nodige attesten van onderhoud gecontroleerd. Indien mogelijk wordt tijdens het plaatsbezoek de slotafrekening opgemaakt en het huurwaarborg document ondertekend. Voor deze dienst verzoeken wij beide partijen de betaling ter plaatse te voldoen.

Stap 3: Facturatie

De betaling van de plaatsbeschrijving uittrede dient te gebeuren op het plaatsbezoek waarvoor een betalingsbewijs wordt voorzien. Daags na het plaatsbezoek zal elke partij een factuur voor zijn aandeel ontvangen voor voldaan.

Stap 4: Afhandeling dossier

De deskundige zal het volledige dossier afhandelen. Zowel het verslag, de overnamedocumenten als het huurwaarborgdocument worden bezorgd aan de partijen/instanties. Indien een vergoeding dient begroot te worden en/of er kan geen overeenkomst gesloten worden tijdens het plaatsbezoek, kunnen de partijen kiezen om een slotafrekening met begroting te laten opstellen door de deskundige. De deskundige zal op basis van alle stukken en zijn ervaring als deskundige autonoom een begroting van de kosten opstellen.

Stap 5*: Ontvangen en analyseren van ingekomen stukken

*Deze stap is enkel nodig wanneer het dossier niet kan worden afgesloten na het plaatsbezoek.

Beide partijen kunnen na het plaatsbezoek hun stukken met staving overmaken aan de deskundige betreffende de punten waarover nog discussie zou zijn. De deskundige zal autonoom deze stukken analyseren.

Stap 6: Opmaak slotafrekening

*Deze stap is enkel nodig wanneer het dossier niet kan worden afgesloten na het plaatsbezoek.

Na het ontvangen en analyseren van de stukken zal de deskundige autonoom een begroting van de kosten opstellen en overmaken aan beide partijen. Na het overmaken van de begroting stopt de opdracht van IFIRMA. Indien partijen alsnog niet tot een akkoord kunnen komen, zullen ze enkel nog kunnen beroepen op een gerechtelijke procedure via de vrederechter.

Nog vragen?

Ga naar de FAQ - pagina