Inhoud website

Artikel 1

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door IFIRMA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Artikel 2

IFIRMA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

Artikel 3

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van IFIRMA.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van IFIRMA is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IFIRMA.

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cachegeheugen van de browser.

Logbestanden

Artikel 4

Bij elk bezoek aan een pagina van deze website worden uw acties in logbestanden opgeslaan op de webserver. IFIRMA beperkt zich tot de standaard logbestanden.

Dit wil zeggen dat de webserver van IFIRMA enkel uw IP, browser (user agent) en het tijdstip opslaat van het bezoek.

Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. IFIRMA maakt geen individuele analyses van IP adressen.

Veiligheid

Artikel 5

Op de website van IFIRMA zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.

Uw e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij IFIRMA werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar

Gebruik van bekomen informatie

Artikel 6

IFIRMA kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven naar uw e-mailadres te sturen. Dit gebeurt enkel met toestemming van de gebruiker, die zich eerst expliciet moet inschrijven voor de nieuwsbrief.

In elke nieuwsbrief van IFIRMA zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om uzelf uit te schrijven van de nieuwsbrief.

Links

Artikel 7

De website van IFIRMA bevat links naar andere websites. IFIRMA oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van IFIRMA het Privacy Statement te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt.

Het Privacy Statement van de website van IFIRMA heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Google Analytics

Artikel 8

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meldingen en aanpassingen

Artikel 9

IFIRMA behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.