Aanvraag en afspraak

Hoe kan ik een dienst aanvragen?

Een aanvraag plaatsen gaat snel en eenvoudig! Neem hiervoor contact op met onze klantendienst of dien je aanvraag online in.

Hoe weet ik of mijn aanvraag goed ontvangen/verzonden is?

De dienst planning van IFIRMA neemt steeds binnen de 48 uur contact op om de aanvraag in te plannen. Indien er geen contact wordt opgenomen binnen de 48 uur, is het aan te raden contact op te nemen met onze klantenservice.

Waar vind ik het tijdstip van mijn afspraak terug?

Er wordt een bevestiging van de afspraak verzonden via e-mail. Hierin wordt steeds het tijdstip van de afspraak vermeld.

Wat indien ik de afspraak wens te verplaatsen/annuleren?

Een afspraak verplaatsen of annuleren kan via de klantendienst. Onze klantendienst is elke weekdag telefonisch bereikbaar via het nummer +32 (0)9 320 00 20. Bekijk hier de openingsuren.

Bij wijziging of annulatie binnen de 2 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum of wanneer er geen toegang wordt verleend of kan worden verleend (bv. door het ontbreken van een sleutel, afwezigheid van een persoon...), kan de volledige kostprijs van de opdracht in rekening worden gebracht en dit met een minimum van €75.

Wat indien ik niet aanwezig kan zijn op de afspraak of te laat kom?

Verwittig steeds de klantendienst indien de afspraak niet kan doorgaan zoals ingepland. Onze klantendienst is elke weekdag telefonisch bereikbaar via het nummer +32 (0)9 320 00 20. Bekijk hier onze openingsuren.

Klantenservice

Een inhoudelijke vraag over het attest?

De klantendienst zal de vraag voor u in ontvangst nemen. Een van onze experts zal binnen de 2 werkdagen contact met u opnemen.

Hoe kan ik de klantendienst contacteren?

Onze klantendienst is elke weekdag telefonisch bereikbaar via het nummer +32 (0)9 320 00 20 of via het contactformulier.

Ik ben niet tevreden of heb een klacht

Neem dan zeker contact op met uw account manager. We streven steeds naar 100% tevredenheid.

Ik heb nog een vraag voorafgaand aan het plaatsbezoek

De klantendienst zal uw vraag in ontvangst nemen. De verantwoordelijke zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Aflevering en betaling

Hoe ontvang ik mijn attesten?

Alle attesten worden steeds zo spoedig mogelijk afgeleverd. Deze attesten worden verstuurd per e-mail naar het opgegeven e-mailadres.

Hoe ontvang ik mijn fotoreportage?

Elke reportage wordt opgeleverd via een digitale link verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. We raden aan om de foto's te downloaden naar uw computer. De digitale link blijft immers maar tijdelijk geldig.

Ik heb mijn attest/factuur niet ontvangen?

Heeft u het attest of de factuur niet ontvangen? Deze kan verloren gegaan zijn bij ongewenste e-mails/spam of bij de post. Neem contact op met onze klantendienst, die is elke weekdag telefonisch bereikbaar via het nummer +32 (0)9 320 00 20.

Wat zijn de betaalmethodes?

Er wordt steeds een factuur overgemaakt. De betaling kan steeds gebeuren per overschrijving tenzij uitdrukkelijk vooraf anders vermeld.

Andere vraag?

Ik heb nog een andere vraag

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Geen probleem, onze klantendienst staat nog steeds voor u klaar! Onze klantendienst is elke weekdag telefonisch bereikbaar via het nummer +32 (0)9 320 00 20 of via het contactformulier.

Algemeen

Hoe gebeurt de facturatie?

Beide partijen ontvangen steeds kort na het plaatsbezoek een factuur voor hun aandeel. De definitieve plaatsbeschrijving zal pas opgeleverd worden als beide betalingen zijn ontvangen.

Hoe wordt de prijs bepaald?

De prijs is afhankelijk van het type pand en het aantal ruimtes van het pand. Ieder type pand heeft een basisprijs met een aantal ruimtes inbegrepen in de prijs. Indien het pand groter is, dan zal iedere extra ruimte die in detail is beschreven extra aangerekend worden.

Hoe wordt een ruimte beschreven?

Elke ruimte van de woning zal volledig in detail beschreven worden, aangevuld met overzichtfoto's en detailfoto's.

De beschrijving omvat steeds een ruime omschrijving van de noord-, oost-, zuid-, westmuur, vloer en plafond.

 • Muuropbouw + afwerking
 • Plinten
 • Lichtarmaturen
 • Stopcontacten / schakelaars
 • Opbouwelementen
 • Openingen
 • Eventuele schade en opmerkingen

Ook worden steeds alle gevels, tuinen, terrassen, opritten en bijhorende privatieve delen beschreven.

Wat is de levertermijn?

De ontwerpversie van de plaatsbeschrijving zal steeds binnnen de 14 dagen na plaatsbezoek worden opgeleverd. Partijen krijgen vervolgens 14 dagen de tijd om hun goedkeuring of opmerkingen over te maken. Na akkoord zal de definitieve versie opgeleverd worden.

Wat is de prijs van de plaatsbeschrijving?

De prijzen worden vermeld op het mandaat, dit is de prijs per partij. De prijzen vermeld in de prijslijsten zijn de totaalprijzen, deze dienen gedeeld te worden per partij. Om op voorhand een correcte prijs te weten is het steeds mogelijk offerte aan te vragen.

Welke gegevens zijn nodig voor de opmaak van de plaatsbeschrijving?

Om een dossier vlot te kunnen opstarten, vragen wij om volgende documenten bij de aanvraag toe te voegen:

 • Kopie huurcontract
 • Adres pand
 • Datum start huurcontract
 • Datum uittrede vorige bewoner (indien van toepassing)
 • Gegevens van alle partijen (Volledige naam, rijksregisternummer, geboortedatum- en plaats, adres en contactgegevens)
 • Bijzondere opmerkingen indien van toepassing
Wie draagt de kosten van de plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving dient steeds te gebeuren in opdracht van beide partijen (verhuurder en huurder). De plaatsbeschrijving is dan ook op gemeenschappelijk kosten.

Plaatsbezoek

Dien ik aanwezig te zijn tijdens de plaatsbeschrijving?

Aanwezigheid van beide partijen is het ten zeerste aangeraden. Indien u niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan u steeds een gevolmachtigde aanduiden. Eén gevolmachtigde per partij is voldoende. Zodoende kunnen alle opmerkingen genoteerd worden. Nadat u samen met de deskundige alle formaliteiten hebt behandeld, kan de deskundige de gedetailleerde beschrijving verder individueel aanvatten.

Hoe wordt de overdracht van gas, elektriciteit en water geregeld?

De deskundige zal tijdens het plaatsbezoek samen met de partijen de meterstanden voor gas, elektriciteit en water opnemen en de overnamedocumenten opstellen. Na het plaatsbezoek ontvangen beide partijen een kopie van de overnamedocumenten. Met deze documenten kunnen beide partijen hun overdracht bij hun leverancier naar keuze regelen. Standaard zal IFIRMA de overdracht van water organiseren, daar hier slechts één leverancier voor is.

Hoelang duurt een bezoek voor een plaatsbeschrijving?

De duurtijd van een plaatsbezoek is sterk afhankelijk van het type en de staat van de woning die dient beschreven te worden. Het beschrijven duurt voor een woning vlot 2 à 3 uren. De rondgang met de partijen en het vervullen van alle nodige formaliteiten neemt maximaal 1 uur in beslag.

Kan ik na het plaatsbezoek nog opmerkingen geven?

Binnen de 14 dagen na het plaatsbezoek ontvangt u een ontwerpversie van de plaatsbeschrijving. U hebt vervolgens 14 dagen de tijd om uw goedkeuring of eventuele opmerkingen over te maken. Pas na goedkeuring door beide partijen zal de definitieive versie worden opgesteld.

Afhandeling

Dien ik te betalen voor de registratie?

De registratie van het huurcontract en de bijhorende plaatsbeschrijving voor de woninghuurwet is gratis. Indien de huur niet valt onder het regime woninghuur, zal hiervoor een vergoeding door het registratiekantoor worden gevraagd.

Wanneer ontvang ik mijn overnamedocumenten?

De overnamedocumenten worden zo snel mogelijk na het plaatsbezoek verstuurd naar de partijen. In vele gevallen wordt dit digitaal voorzien door IFIRMA waardoor alle partijen de overnamedocumenten direct ontvangen.

Wat bij het einde van de huurovereenkomst?

De plaatsbeschrijving intrede wordt als hoofdzaak opgemaakt om discussie bij het einde van de huurovereenkomst te vermijden. Bij een plaatsbeschrijving uittrede zal de feitelijke situatie bij het begin en einde van de huur vergeleken worden. Daaruit zal worden afgeleid of de huurder al dan niet schade aan het onroerend goed heeft toegebracht.

Wat bij wijzigingen achteraf?

De opname van de staat van een woning is de feitelijke situatie op datum van het plaatsbezoek. Indien na de plaatsbeschrijving wijziging aan het pand worden aangebracht, kan een addendum aan de plaatsbeschrijving worden toegevoegd.

Wat gebeurt er als ik een plaatsbeschrijving niet laat registeren?

In geval van woninghuur voorziet de wet dat de plaatsbeschrijving samen met de huurovereenkomst geregistreerd moet worden. Indien dit niet werd gedaan kan de plaatsbeschrijving nog steeds op een later moment worden geregistreerd.

Wie doet de registratie van de plaatsbeschrijving?

Indien met een vastgoedmakelaar wordt samengewerkt, zal die u kunnen informeren en verder helpen. De registratie van de plaatsbeschrijving hoort bij de registratie van het huurcontract. Afhankelijk onder welk regime het huurcontract valt, zal die verplichting op de eigenaar en/of de huurder rusten.

Algemeen

Hoe gebeurt de facturatie?

Beide partijen ontvangen steeds kort na het plaatsbezoek een factuur voor hun aandeel. Normaliter wordt op het plaatsbezoek het bedrag voldaan waardoor de factuur als voldaan wordt verstuurd. Tijdens het plaatsbezoek wordt een betalingsbewijs voorzien.

Welke gegevens zijn nodig voor de opmaak van de plaatsvergelijking?

Om een dossier vlot te kunnen opstarten, vragen wij om volgende documenten bij de aanvraag toe te voegen:

 • Kopie huurcontract
 • Kopie plaatsbeschrijving intrede
 • Adres pand
 • Datum einde huurcontract
 • Datum start nieuw huurcontract (indien er reeds een nieuwe huurder het pand intrekt)
 • Gegevens van alle partijen (Volledige naam, rijksregisternummer, geboortedatum- en plaats, adres en contactgegevens)
 • Kopie identiteitskaarten
Wie draagt de kosten van de plaatsbeschrijving?

De plaatsvergelijking dient steeds te gebeuren in opdracht van beide partijen (verhuurder en huurder). De plaatsvergelijking is dan ook op gedeelde kosten.

Plaatsbezoek

Dien ik aanwezig te zijn tijdens de plaatsbeschrijving?

Aanwezigheid van beide partijen is verplicht. Indien u niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan u zich laten vertegenwoordigen via volmacht. De volmacht dient vooraf in orde gebracht te worden. Eén gevolmachtigde per partij is voldoende. Zodoende kunnen alle opmerkingen genoteerd worden en geldig ondertekend worden.

Hoe lang duurt een bezoek voor een plaatsbeschrijving uittrede?

De duurtijd van een plaatsbezoek is afhankelijk de grootte en de staat van de woning die gecontroleerd dient te worden. De rondgang met de partijen en het vervullen van alle nodige formaliteiten neemt gemiddeld anderhalf à twee uur in beslag.

Kan ik na het plaatsbezoek nog opmerkingen geven?

Bij de plaatsbeschrijving uittrede is het belangrijk dat alle opmerkingen op het moment van het plaatsbezoek worden gegeven. Echter kunnen verborgen gebreken niet worden uitgesloten. Indien die zich zouden voordoen, kan met een aangetekend schrijven deze worden overgemaakt naar de vertrekkende huurder.

Afhandeling

Dien ik de plaatsbeschrijving uittrede te laten registreren?

In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving intrede dient een plaatsbeschrijving uittrede niet geregistreerd te worden. Deze moet niet tegenstelbaar zijn tegenover derden en geldt als bewijsstuk tussen beide contractpartijen op het einde van de huur.

Hoe gebeurt de vrijgave van de huurwaarborg?

De huurwaarborg kan op verschillende manieren worden gevestigd. Afhankelijk van de instelling waar de waarborg gevestigd is, zal IFIRMA de partijen hierin begeleiden en de nodige documenten voorzien (indien via Korfine). De effectieve vrijgave van de gelden gebeurt rechtstreeks door de instelling op de rekening die werd opgegeven door de partijen. Hiervoor draagt IFIRMA geen enkele verantwoordelijkheid.

Wanneer ontvang ik het verslag van de plaatsvergelijking bij uittrede?

Na het plaatsbezoek zal de deskundige zo spoedig mogelijk het verslag van de plaatsvergelijking bij uittrede overmaken aan de partijen. Naast het verslag worden ook de overnamedocumenten voor elektriciteit, gas en water en het huurwaarborgdocument overgemaakt.

Worden de meterstanden van elektriciteit, gas en water opgenomen?

De deskundige zal tijdens het plaatsbezoek samen met de partijen de meterstanden voor elektriciteit, gas en water opnemen en de overnamedocumenten opstellen. Na het plaatsbezoek ontvangen beide partijen een kopie van de overnamedocumenten. Indien de plaatsbeschrijving intrede volgend op de uittrede door IFIRMA wordt opgesteld, zullen de overnamedocumenten volledig worden aangevuld en verwerkt. Standaard zal IFIRMA de overdracht van water organiseren, aangezien hier slechts één leverancier voor is. Voor elektriciteit en gas kunnen beide partijen hun overdracht bij hun leverancier naar keuze regelen met de verkregen documenten en inlichtingen.

Algemeen

Hoe lang duurt het plaatsbezoek van de deskundige?

De duurtijd van het plaatsbezoek is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van het pand. De deskundige heeft voldoende tijd nodig om de nodige opmetingen en controles uit te voeren. Gemiddeld dien je rekening te houden met 1 uur.

Wat is de levertermijn van een EPC?

Wij streven er naar om binnen de 5 werkdagen na je aanvraag een plaatsbezoek in te plannen. Na het plaatsbezoek ontvang je normaal gezien binnen de 2 werkdagen het definitieve certificaat. Soms worden nog extra bewijsstukken opgevraagd om de score te verbeteren.

Wordt een EPC altijd op dezelfde manier opgemaakt?

Ja, een energiedeskundige is steeds verplicht om het inspectieprotocol te volgen die is aangereikt van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Indien hij dit niet doet, riskeert hij een boete van 500 tot 5.000 euro.

Wetgevend kader

Heb ik een EPC nodig bij de verhuur / verkoop van een studentenkamer?

Indien de studentenkamers een gemeenschappelijke keuken en sanitaire voorziening hebben, is 1 EPC voor het volledige gebouw nodig. Indien de studentenkamers beschikken over een individuele keuken en sanitaire voorziening is er één EPC per studentenkamer nodig.

Heb ik een EPC nodig bij de verhuur van een serviceflat?

Indien de serviceflat wordt verhuurd met dagprijs zonder huurovereenkomst is geen EPC nodig. Bij de verhuur met huurovereenkomst of verkoop van een serviceflat is een EPC nodig.

Heb ik een EPC nodig bij een onbewoonbaar / ongeschikt verklaard pand?

Neen, er dient wel een verklaring van onbewoonbaarheid of ongeschiktheid te zijn.

Heb ik een EPC nodig bij vakantieverhuur?

Voor een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor een termijn minder dan twee maanden is geen EPC verplicht.

Hoe lang is een EPC geldig?

Een EPC is in principe 10 jaar geldig. Het is niet verplicht een nieuw EPC op te maken als u de woning opnieuw verkoopt of verhuurt binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Als er in tussentijd energiebesparende maatregelen zijn getroffen, is het aan te raden een nieuw EPC op te maken om een betere score te bekomen.

Let op! Recent werd beslist dat EPC's die voor 2019 zijn opgemaakt, niet meer geldig zijn bij verkopen na 1 januari 2022. Bestel dus tijdig een nieuw attest.

Wat als de geldigheid van een EPC vervalt tussen de compromis en de akte?

Er moet een geldig EPC zijn tijdens de volledige duur van het verkoopproces. Er zal dus zowel bij de ondertekening van het compromis, als bij de ondertekening van de authentieke akte een geldig EPC aanwezig moeten zijn.

Indien er geen geldig EPC is op het moment van de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris dit melden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en riskeert de verkoper een geldboete.

Wat indien er geen EPC is opgemaakt?

De energiescore van een woning moet verplicht in advertenties voor de verkoop of verhuur vermeld worden. Wie als verkoper niet voldoet aan deze verplichting riskeert administratieve geldboetes die minimaal €500 en maximaal €5.000 bedragen. Zonder EPC zal de notaris de akte niet kunnen verlijden.

Wat met de geldigheid van een EPC bij ondertekening van een huurcontract?

Ook bij de ondertekening van het huurcontract moet er een geldig EPC aanwezig zijn. Indien het EPC vervalt in de periode tussen de ondertekening van het contract en de ingang van de huur, dan moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

Certificaat

Hoe wordt een EPC score bepaald?

Een EPC score wordt bepaald door allerlei factoren. Enerzijds wordt het volume, de oppervlaktes en de gegevens van de gebouwschil bepaald. Daarnaast worden ook alle gegevens van technische installaties en voorzieningen bepaald. De deskundige vult alle parameters in die worden vastgesteld. Een softwarepakket berekent op basis van deze parameters de score.

Waarom staan er soms “onbekende” factoren op het EPC?

De factor "onbekend" wordt aangeduid als er geen geldig bewijs of vaststelling is van een parameter. Ook hier worden de regels opgelegd door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).

Wat is de bruikbare vloeroppervlakte?

De bruikbare vloeroppervlakte (ook de bruto-vloeroppervlakte genoemd) is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) met een vrije hoogte van 1,5 meter binnen het beschermd volume.

Wat is de unieke code?

De unieke code kan afgeleid worden uit het certificaatnummer. De unieke code van het certificaat zijn de cijfers volgend op de nullen in het 2de groepje cijfers.

Wat is het beschermd volume?

Het volume van alle ruimten in een gebouw dat thermisch afgeschermd wordt van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.

Wat is het kengetal?

Het kengetal is de “EPC-score”. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar. Het kengetal is een primair energieverbruik die het verbruik op basis van de parameters weergeeft zonder rekening te houden met de effectieve verbruiker(s).

Algemeen

Hoe kan ik me voorbereiden op een plaatsbezoek?

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen hebben we een infodocument opgemaakt voor de eigenaar van het pand. Klik hier om dit document te raadplegen.
Dit document geeft aan hoe je het plaatsbezoek kan voorbereiden om de keuring vlot te laten verlopen.

Hoelang duurt het plaatsbezoek?

De duurtijd van het plaatsbezoek is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van de elektrische installatie. De deskundige heeft voldoende tijd nodig om de nodige opmetingen en controles uit te voeren. Gemiddeld dien je rekening te houden met 1 uur.

Voor wie zijn de kosten van de keuring?

Het keuringsattest laten opmaken is ten laste van de eigenaar van het pand.

Wat is een ééndraadschema?

Het ééndraadschema van een elektrische installatie is schematische voorstelling die geen rekening houdt met de plaats van het elektrische materieel maar die, met behulp van symbolen, de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen.

Wat is het situatieschema?

Op het situatieschema van de elektrische installatie wordt door middel van symbolen de plaats aangeduid van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het ééndraadsschema voorkomen. De schema’s dienen op elkaar afgestemd te zijn.

Wetgevend kader

Hoe lang is mijn keuringsattest geldig?

Indien de installatie niet wordt gewijzigd of uitgebreid is een keuringsattest normaal gezien 25 jaar geldig. De exacte geldigheid staat vermeld op het attest.

Voor wie zijn de kosten van het laten in orde stellen en de herkeuring?

Het is gangbaar dat bij de verkoop van een woning de koper de lasten draagt om de installatie in orde te stellen en de herkeuring te laten uitvoeren.

Wat als ik een negatief keuringsattest ontvang?

De installatie zal binnen een termijn van 12 maanden na keuring of 18 maanden na akte (de exacte deadline wordt vermeld op het attest) in orde moeten worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Wie stelt het ééndraadsschema en situatieschema op?

De persoon die de installatie uitvoerde, moet deze schema’s opstellen. Indien je als eigenaar van de installatie niet weet wie de installatie uitvoerde, kan je de schema’s ook zelf opstellen. Uiteraard raden wij je aan om je te laten bijstaan door een elektricien bij het opstellen van deze plannen. Zo voorkom je dat de plannen niet conform zijn.

Algemeen

Dien ik voorbereidingen te treffen?

Bij het maken van een foto - en videoreportage is het aan te raden bepaalde voorbereidingen te treffen. Zo is het aan te raden de woning foto - en videoklaar te maken. Dit kan door enkele kleine ingrepen zoals de kussens opschudden, lakens strak maken en overbodige spullen wegnemen. Daarnaast kunnen ook bepaalde extra’s worden geplaatst zoals bloemen. De huisfotograaf zal tijdens het plaatsbezoek nog tips geven waar nodig.

Hoe lang duurt een plaatsbezoek?

De duurtijd is volledig afhankelijk van de grootte van het pand. Gemiddeld wordt 1 uur voorzien per plaatsbezoek voor fotografie, maar dit is voor iedere opdracht verschillend. Voor video wordt minstens 1 uur gerekend, al loopt een plaatsbezoek snel op tot 2 uur en voor projecten al snel tot een halve dag.

Kan de reportage doorgaan bij slecht weer?

De fotoreportage kan bij ons altijd doorgaan. Hiervoor geven we onze klanten bepaalde garanties. Benieuwd hoe we dit doen? Neem dan zeker contact op. Bij de opname van een video heeft het weer wel invloed. Bij te slecht weer kan beslist worden om de opname te verplaatsen naar een beter moment.

Kan er rekening gehouden met privacy of discretie in opdrachten?

Een discrete opdracht bij IFIRMA is mogelijk. Indien enkel bepaalde roerende goederen onherkenbaar moeten gemaakt worden kan dit door extra edit-werk te voorzien. Een volledig discrete opdracht is een reportage op maat. Hiervoor neemt u contact op met een account manager.

Wat is de levertermijn voor een reportage?

Bij de aanvraag van een fotoreportage zal het plaatsbezoek steeds binnen de 5 werkdagen worden ingepland. Om de foto’s perfect te kunnen afwerken voorzien we de oplevering binnen de 2 werkdagen na het plaatsbezoek. Voor video kan geen eenduidige termijn worden voorzien. De termijn is afhankelijk van het project en het weer. Houd rekening met een iets langere verwerkingstermijn, want een video is volledig à la carte.

Zal de fotograaf elke ruimte fotograferen?

De fotograaf zal alle ruimtes fotograferen die volgens een intern script worden bepaald. Dit script houdt rekening met alle ruimtes die in beeld dienen gebracht te worden bij de verkoop of verhuur van een woning. Een toilet en kleine technische ruimte zijn voorbeelden van ruimtes die worden uitgesloten.

Foto & video op maat

Gelden andere voorwaarden bij foto & video op maat?

Afhankelijk van het type opdracht kan de termijn van uitvoering en oplevering verschillen van een standaard reportage. Daarnaast heeft maatwerk ook een ander prijskaartje. Neem contact op om onze vanafprijzen te verkrijgen of een offerte te laten opmaken voor uw specifiek project.

Wat wordt bedoeld met foto & video op maat?

Maatwerk houdt in dat de fotograaf geen standaard werkwijze kan volgen zoals bij een reportage van een residentieel pand. Voorbeelden zijn vastgoedprojecten, interieur met detailfotografie, handels en bedrijfsruimtes, product- en personeelsfotografie.

Laat u bijstaan
Laat u bijstaan
Hulp nodig?

Laat u bijstaan door het IFIRMA team.

IFIRMA kan u 150 jaar gezamenlijke ervaring aanbieden en blijft investeren in vooruitstrevende tools en processen. 

Onze deskundigen worden intensief getraind en maken dagelijks gebruik van onze intern ontwikkelde tools. 

DIENST PLANNING

Joyce