Offerte aanvragen

Plaatsbeschrijvingen
EPC
ASBESTATTEST
Elektrische keuringen
Vastgoed in beeld

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Bedankt voor het vertrouwen in IFIRMA.

Vul de ontbrekende velden in.

Offerte aanvragen

Plaatsbeschrijvingen
EPC
ASBESTATTEST
Elektrische keuringen
Vastgoed in beeld

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Bedankt voor het vertrouwen in IFIRMA.

Vul de ontbrekende velden in.
Plaatsbeschrijving

Intrede

Bij de aanvang van het huurcontract is het wettelijk verplicht om een tegensprekelijke, omstandige plaatsbeschrijving op te maken en voor gezamenlijke rekening. 
Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand waarin de huurder over het goed kan beschikken. De plaatsbeschrijving wordt nadien bij de huurovereenkomst gevoegd ter registratie.

Wat is het doel van de plaatsbeschrijving?
Het uiteindelijke doel van een plaatsbeschrijving bij verhuur is bescherming bieden aan de verhuurder en huurder. 
Door middel van dit document kan men de toestand van de woning op het einde van de huur vergelijken met die bij aanvang.

Hoe verloopt een plaatsbeschrijving?
IFIRMA staat u bij vanaf het begin en nodigt alle partijen uit voor het plaatsbezoek. Hierna wordt u verder begeleid door een deskundige die u een volledige toelichting biedt en het onderzoek voor u uitvoert.
Als extra service helpen we de partijen bij het opmaken van de documenten voor de overname van de nutsvoorzieningen. 

IFIRMA - Plaatsbeschrijving bij intrede
IFIRMA - Plaatsbeschrijving bij intrede

Expertise

Verhuurder en huurder worden tijdens het plaatsbezoek bijgestaan door een getrainde deskundige met oog voor detail

De vaststellingen worden opgenomen met speciaal ontwikkelde tools en aangevuld met foto's. 

Gemoedsrust dankzij precisie. 

Tegenspraak

IFIRMA nodigt alle partijen uit voor een plaatsbezoek in het gebouw. 
Dankzij onze interne processen garanderen we  100% inspraak op de plaatsbeschrijving.

Bij afhandeling ontvangt u een volledig en rechtsgeldig document klaar voor registratie. 

Onafhankelijkheid

Als een onafhankelijke, derde partij verzekeren we een neutrale en onpartijdige begeleiding. 

IFIRMA neemt zijn onpartijdigheid zeer serieus en verzekert een eerlijk document die bescherming biedt aan alle partijen. 

Wat kan u verwachten?

Stap 1

Bestelling en inplanning

Een aanvraag plaatsen gebeurt snel, eenvoudig en digitaal! U kan via de knoppen "Bestel nu" onmiddellijk een bestelling plaatsen via ons digitaal systeem. U kunt ook steeds onze klantendienst bereiken via de contactpagina.

Bij uw bestelling vragen wij het huurcontract en de contactgegevens van de partijen op. Daarna kunnen we meteen van start met uw dossier. 

In samenspraak met de verhuurder én huurder wordt vervolgens een afspraak voor het plaatsbezoek vastgelegd, die hiervan een digitale bevestiging ontvangen. Bij deze bevestiging wordt tevens een uitnodiging tot het ondertekenen van de opdracht en het mandaat meegestuurd. Met één simpele muisklik bevestigt u onze aanstelling voor het opmaken van de plaatsbeschrijving.

Stap 2

Plaatsbezoek

Onze deskundige zal zich op het afgesproken uur op de plaats van afspraak melden. 

Het plaatsbezoek start met een toelichting omtrent de werking van de opdracht. Hierna gaan we over tot een volledige rondgang van het pand samen met de partijen. De deskundige verzorgt ook bijstand bij het invullen van de overnamedocumenten voor nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water. 

Na het gesprek zal de deskundige zelfstandig een volledige en gedetailleerde beschrijving opmaken van het pand.

De beschrijving wordt steeds aangevuld met voldoende kwalitatieve foto's ter staving.

Stap 3

Ontwerp en facturatie

Ten laatste 14 dagen na het plaatsbezoek wordt een eerste versie van de plaatsbeschrijving aan de partijen overgemaakt. 

Elke partij is hier in de mogelijkheid deze eerste versie na te kijken en haar akkoord en/of feedback over te maken. Ontvangen feedback zal door de deskundige steeds beoordeeld worden aan de hand van de foto's genomen tijdens het plaatsbezoek. 

Bij het ontvangen van de ontwerpversie van de plaatsbeschrijving zal elke partij een factuur voor haar aandeel ontvangen. Alle facturen worden standaard per e-mail overgemaakt. Het dossier zal pas definitief opgeleverd worden na het ontvangst van de betaling door beide partijen.

Stap 4

Nutsvoorzieningen

De overnamedocumenten voor de nutsvoorzieningen elektriciteit, gas en water zullen na het plaatsbezoek worden overgemaakt aan alle partijen. De partijen maken zelf de keuze voor hun nieuwe energieleverancier.

IFIRMA zal duidelijk communiceren naar de partijen en zal assisteren in dit proces.

De overschakeling bij de watermaatschappij zal IFIRMA voor de klant behandelen.

Stap 5

Definitieve versie

Nadat de deskundige eventuele feedback van de huurder of verhuurder heeft behandeld, zal hij deze openlijk communiceren aan beide partijen. Dit is belangrijk omdat alle partijen akkoord moeten zijn met elkaars opmerkingen.

Slechts na uitdrukkelijke goedkeuring door alle partijen wordt de plaatsbeschrijving definitief afgewerkt. Het document is nu klaar voor registratie.

Na het afleveren van de definitieve versie is de opdracht van IFIRMA voltooid.

Stap 6

Addendum

Als een partij na de definitieve oplevering van de plaatsbeschrijving bij intrede nog opmerkingen wil toevoegen, kan hij opdracht geven tot het opmaken van een addendum op de plaatsbeschrijving.

Belangrijk: Een addendum opgemaakt op verzoek van één partij is slechts bindend indien beide partijen overgaan tot akkoord. De partijen dienen bovendien onderling in te staan voor de ondertekening en registratie van het document.

Veelgestelde vragen

Hoe gebeurt de facturatie?

Beide partijen ontvangen steeds kort na het plaatsbezoek een factuur voor hun aandeel. De definitieve plaatsbeschrijving zal pas opgeleverd worden als beide betalingen zijn ontvangen.

Hoe wordt de prijs bepaald?

De prijs is afhankelijk van het type pand en het aantal ruimtes van het pand. Ieder type pand heeft een basisprijs met een aantal ruimtes inbegrepen in de prijs. Indien het pand groter is, dan zal iedere extra ruimte die in detail is beschreven extra aangerekend worden.

Hoe wordt een ruimte beschreven?

Elke ruimte van de woning zal volledig in detail beschreven worden, aangevuld met overzichtfoto's en detailfoto's.

De beschrijving omvat steeds een ruime omschrijving van de noord-, oost-, zuid-, westmuur, vloer en plafond.

 • Muuropbouw + afwerking
 • Plinten
 • Lichtarmaturen
 • Stopcontacten / schakelaars
 • Opbouwelementen
 • Openingen
 • Eventuele schade en opmerkingen

Ook worden steeds alle gevels, tuinen, terrassen, opritten en bijhorende privatieve delen beschreven.

Wat is de levertermijn?

De ontwerpversie van de plaatsbeschrijving zal steeds binnnen de 14 dagen na plaatsbezoek worden opgeleverd. Partijen krijgen vervolgens 14 dagen de tijd om hun goedkeuring of opmerkingen over te maken. Na akkoord zal de definitieve versie opgeleverd worden.

Wat is de prijs van de plaatsbeschrijving?

De prijzen worden vermeld op het mandaat, dit is de prijs per partij. De prijzen vermeld in de prijslijsten zijn de totaalprijzen, deze dienen gedeeld te worden per partij. Om op voorhand een correcte prijs te weten is het steeds mogelijk offerte aan te vragen.

Welke gegevens zijn nodig voor de opmaak van de plaatsbeschrijving?

Om een dossier vlot te kunnen opstarten, vragen wij om volgende documenten bij de aanvraag toe te voegen:

 • Kopie huurcontract
 • Adres pand
 • Datum start huurcontract
 • Datum uittrede vorige bewoner (indien van toepassing)
 • Gegevens van alle partijen (Volledige naam, rijksregisternummer, geboortedatum- en plaats, adres en contactgegevens)
 • Bijzondere opmerkingen indien van toepassing
Wie draagt de kosten van de plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving dient steeds te gebeuren in opdracht van beide partijen (verhuurder en huurder). De plaatsbeschrijving is dan ook op gemeenschappelijk kosten.

Dien ik aanwezig te zijn tijdens de plaatsbeschrijving?

Aanwezigheid van beide partijen is het ten zeerste aangeraden. Indien u niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan u steeds een gevolmachtigde aanduiden. Eén gevolmachtigde per partij is voldoende. Zodoende kunnen alle opmerkingen genoteerd worden. Nadat u samen met de deskundige alle formaliteiten hebt behandeld, kan de deskundige de gedetailleerde beschrijving verder individueel aanvatten.

Hoe wordt de overdracht van gas, elektriciteit en water geregeld?

De deskundige zal tijdens het plaatsbezoek samen met de partijen de meterstanden voor gas, elektriciteit en water opnemen en de overnamedocumenten opstellen. Na het plaatsbezoek ontvangen beide partijen een kopie van de overnamedocumenten. Met deze documenten kunnen beide partijen hun overdracht bij hun leverancier naar keuze regelen. Standaard zal IFIRMA de overdracht van water organiseren, daar hier slechts één leverancier voor is.

Hoelang duurt een bezoek voor een plaatsbeschrijving?

De duurtijd van een plaatsbezoek is sterk afhankelijk van het type en de staat van de woning die dient beschreven te worden. Het beschrijven duurt voor een woning vlot 2 à 3 uren. De rondgang met de partijen en het vervullen van alle nodige formaliteiten neemt maximaal 1 uur in beslag.

Kan ik na het plaatsbezoek nog opmerkingen geven?

Binnen de 14 dagen na het plaatsbezoek ontvangt u een ontwerpversie van de plaatsbeschrijving. U hebt vervolgens 14 dagen de tijd om uw goedkeuring of eventuele opmerkingen over te maken. Pas na goedkeuring door beide partijen zal de definitieive versie worden opgesteld.

Dien ik te betalen voor de registratie?

De registratie van het huurcontract en de bijhorende plaatsbeschrijving voor de woninghuurwet is gratis. Indien de huur niet valt onder het regime woninghuur, zal hiervoor een vergoeding door het registratiekantoor worden gevraagd.

Wanneer ontvang ik mijn overnamedocumenten?

De overnamedocumenten worden zo snel mogelijk na het plaatsbezoek verstuurd naar de partijen. In vele gevallen wordt dit digitaal voorzien door IFIRMA waardoor alle partijen de overnamedocumenten direct ontvangen.

Wat bij het einde van de huurovereenkomst?

De plaatsbeschrijving intrede wordt als hoofdzaak opgemaakt om discussie bij het einde van de huurovereenkomst te vermijden. Bij een plaatsbeschrijving uittrede zal de feitelijke situatie bij het begin en einde van de huur vergeleken worden. Daaruit zal worden afgeleid of de huurder al dan niet schade aan het onroerend goed heeft toegebracht.

Wat bij wijzigingen achteraf?

De opname van de staat van een woning is de feitelijke situatie op datum van het plaatsbezoek. Indien na de plaatsbeschrijving wijziging aan het pand worden aangebracht, kan een addendum aan de plaatsbeschrijving worden toegevoegd.

Wat gebeurt er als ik een plaatsbeschrijving niet laat registeren?

In geval van woninghuur voorziet de wet dat de plaatsbeschrijving samen met de huurovereenkomst geregistreerd moet worden. Indien dit niet werd gedaan kan de plaatsbeschrijving nog steeds op een later moment worden geregistreerd.

Wie doet de registratie van de plaatsbeschrijving?

Indien met een vastgoedmakelaar wordt samengewerkt, zal die u kunnen informeren en verder helpen. De registratie van de plaatsbeschrijving hoort bij de registratie van het huurcontract. Afhankelijk onder welk regime het huurcontract valt, zal die verplichting op de eigenaar en/of de huurder rusten.

Laat u bijstaan
Laat u bijstaan
Hulp nodig?

Laat u bijstaan door het IFIRMA team.

IFIRMA kan u 150 jaar gezamenlijke ervaring aanbieden en blijft investeren in vooruitstrevende tools en processen. 

Onze deskundigen worden intensief getraind en maken dagelijks gebruik van onze intern ontwikkelde tools. 

Dienst planning

Sanne

Ontdek onze andere diensten