Offerte aanvragen

Plaatsbeschrijvingen
EPC
ASBESTATTEST
Elektrische keuringen
Vastgoed in beeld

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Bedankt voor het vertrouwen in IFIRMA.

Vul de ontbrekende velden in.
Asbest

Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Heeft u toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vindt u in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een postinterventiedossier verplicht.

Wat is het asbestattest?
Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

IFIRMA - Asbest - Asbestattest
IFIRMA - Asbest - Asbestattest

Snelle service

Dankzij de centrale ligging van onze kantoren en de ondersteuning van het volledige team verzekert IFIRMA op korte termijn een afspraak. 

Persoonlijke aanpak

Onze dienstverlening start reeds met een toelichting omtrent het verloop van het plaatsbezoek en helpt u met het voorbereiden ervan. 

Bij vragen en/of opmerkingen nemen onze energiedeskundigen persoonlijk contact op om u bij te staan met hun expertise.

Expertise

Ons team kan beroep doen op meer dan 150 jaar aan gezamenlijke ervaring. 

Door intern en periodiek bijscholingen en opleidingen aan te bieden levert IFIRMA u de meest bekwame asbestdeskundigen

Wat kan u verwachten?

Stap 1

Bestelling en inplanning

Na ontvangst van de opdracht nemen we binnen de 48u contact op om een datum voor het plaatsbezoek vast te leggen.

Standaard voorzien wij dan ook het plaatsbezoek binnen de 2 à 5 werkdagen na de bestelling.
Hierna zal er een bevestigingse-mail verzonden worden met de afgesproken datum en uur.

U ontvangt eveneens een toelichting hoe u zich optimaal kan voorbereiden op het plaatsbezoek, met onder andere een oplijsting van alle aanvaardbare bewijsstukken die de energiescore positief kunnen beïnvloeden.

Zo zorgt IFIRMA dat u zich maximaal kan voorbereiden op het plaatsbezoek.

Stap 2

Voorbereiding plaatsbezoek

Bij bevestiging van de afspraak ontvangt de eigenaar meer toelichting omtrent de aanvaardbare bewijsstukken.

Het is aan te raden deze bewijsstukken voor het plaatsbezoek te verzamelen en voor te leggen aan de energiedeskundige.

Als deze documenten voldoen aan de nodige voorwaarden zullen ze de energiescore van uw woning positief beïnvloeden.

Stap 3

Plaatsbezoek

Onze energiedeskundige zal zich op het afgesproken uur op de plaats van afspraak melden. Het plaatsbezoek duurt gemiddeld 1 uur, naargelang de omvang en complexiteit van de woning.

De deskundige informeert de eigenaar omtrent het verloop van het plaatsbezoek en start bijgevolg met het overlopen van eventuele plannen of bewijsstukken die verband houden met de bouw of een verbouwing.

Vervolgens zal hij de nodige opmetingen uitvoeren waarbij hij alle afmetingen en eigenschappen van het gebouw opneemt. Er worden muurdiktes opgemeten en er wordt onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van isolatie. De deskundige bekijkt en inspecteert de gebouwgebonden technische installaties zoals ruimteverwarming, sanitair warm water, zonnepanelen e.d.

Alle waarnemingen worden na de eigenlijke opmeting vastgelegd in een fotografisch dossier als bewijs.

Stap 4

Opstellen attest

Na het plaatsbezoek gaat de energiedeskundige aan de slag om de berekeningen van de verliesoppervlakken en volumes te maken.
Het gehele gebouw zal worden uitgetekend in een 3D-tekenprogramma.

Er gebeurt nog een grondig nazicht van de ontvangen bewijsstukken en indien er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn zal de deskundige eigen opzoekingen verrichten of navraag doen bij eigenaar of vastgoedprofessional of er nog aanvaardbare documenten voorhanden zijn.

Ter finalisatie worden alle parameters ingebracht in de berekeningssoftware van het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA) om het EPC attest te bekomen.

Stap 5

Levering en facturatie

Nadat het EPC-attest werd gefinaliseerd, zal het definitieve EPC-attest samen met de factuur per e-mail worden verstuurd.

Het definitieve certificaat zal standaard binnen de 2 werkdagen na het plaatsbezoek worden overgemaakt.

Laat u bijstaan
Laat u bijstaan
Hulp nodig?

Laat u bijstaan door het IFIRMA team.

IFIRMA kan u 150 jaar gezamenlijke ervaring aanbieden en blijft investeren in vooruitstrevende tools en processen. 

Onze deskundigen worden intensief getraind en maken dagelijks gebruik van onze intern ontwikkelde tools. 

verantwoordelijke planning

Léonie

Ontdek onze andere diensten