Offerte aanvragen

Plaatsbeschrijvingen
EPC
ASBESTATTEST
Elektrische keuringen
Vastgoed in beeld

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Bedankt voor het vertrouwen in IFIRMA.

Vul de ontbrekende velden in.
Elektrische Keuringen

Herkeuring

Wanneer is een herkeuring nodig?
Heeft u recent een woning aangekocht met een niet-conforme (lees: afgekeurde) elektrische installatie? In dat geval dient u actie te ondernemen.

U dient de installatie eerst te laten herstellen of vernieuwen door een elektricien en daarna te laten herkeuren bij hetzelfde erkende organisme.

De exacte termijn staat op het oorspronkelijke verslag. Meestal bedraagt deze 12 maanden na de controledatum of 18 maanden na de notariële akte.

Hoe verloopt een herkeuring?
Een herkeuring verloopt op dezelfde manier als een gewone huishoudelijke keuring. Hier lees je er meer over.

IFIRMA - Elektrische Keuring - Herkeuring

Expertise

Elektrische keuringen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd, erkend organisme (ACMV). IFIRMA regelt voor u alle administratieve zaken en helpt u bij de voorbereiding van de afspraak.

Snelle service

Onze klantendienst contacteert je binnen de 48u voor een afspraak. Zo goed als alle keuringen kunnen doorgaan binnen de 10 werkdagen na aanvraag.

U ontvangt een digitale kopie van het verslag meestal nog dezelfde dag als de afspraak!

Persoonlijke touch

Heeft u toch nog een vraag of opmerking over het verslag?

Onze klantendienst staat steeds voor u klaar om te helpen met uw vragen. 

Wat kan u verwachten?

Stap 1

Bestelling en inplanning

Na ontvangst van de opdracht nemen we binnen de 48u contact op om een datum voor het plaatsbezoek vast te leggen.

Standaard voorzien wij het plaatsbezoek binnen de 2 à 5 werkdagen na de bestelling.
Hierna zal er een bevestigingse-mail verzonden worden met de afgesproken datum en uur.

U ontvangt eveneens een toelichting hoe u zich optimaal kan voorbereiden op het plaatsbezoek, met onder andere een oplijsting van de documenten die u dient klaar te leggen en de voorbereidingen die u dient te treffen om de installatie veilig te kunnen beoordelen.

Zo zorgt IFIRMA dat u zich maximaal kan voorbereiden op het plaatsbezoek.

Stap 2

Plaatsbezoek

Onze energiedeskundige zal zich op het afgesproken uur op de plaats van afspraak melden. Het plaatsbezoek duurt gemiddeld 1 uur, naargelang de omvang en complexiteit van de elektrische installatie.

De deskundige informeert de eigenaar omtrent het verloop van het plaatsbezoek en start bijgevolg met het overlopen van het eendraadschema en het situatieschema. Zo krijgt de deskundige een goed beeld van de te controleren installatie.

Vervolgens zal hij de nodige visuele inspecties en metingen uitvoeren waarbij hij alle eigenschappen van de elektrische installatie opneemt. Er worden bijvoorbeeld metingen uitgevoerd voor de aarding van de stopcontacten en de isolatieweerstand.

Alle waarnemingen worden digitaal vastgelegd via onze zelf ontwikkelde tools.

Stap 3

Opstellen attest

Na het plaatsbezoek zal de deskundige het verslag afwerken. Hierop worden eventuele inbreuken en opmerkingen vermeld en of de installatie conform is of niet conform. Indien de installatie conform (goedgekeurd) is, dan wordt de geldigheid vermeld. Meestal is dit 25 jaar.

Indien de installatie niet conform (afgekeurd) is, dan wordt zeer duidelijk uitgelegd wat de werkpunten zijn om de eventuele koper zo goed mogelijk te informeren over de staat van de woning.

Stap 4

Levering en facturatie

Nadat het keuringsverslag werd gefinaliseerd, zal het definitieve verslag samen met de factuur per e-mail worden verstuurd.

Het definitieve verslag zal standaard binnen de 2 werkdagen na het plaatsbezoek worden overgemaakt.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me voorbereiden op een plaatsbezoek?

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen hebben we een infodocument opgemaakt voor de eigenaar van het pand. Klik hier om dit document te raadplegen.
Dit document geeft aan hoe je het plaatsbezoek kan voorbereiden om de keuring vlot te laten verlopen.

Hoelang duurt het plaatsbezoek?

De duurtijd van het plaatsbezoek is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van de elektrische installatie. De deskundige heeft voldoende tijd nodig om de nodige opmetingen en controles uit te voeren. Gemiddeld dien je rekening te houden met 1 uur.

Voor wie zijn de kosten van de keuring?

Het keuringsattest laten opmaken is ten laste van de eigenaar van het pand.

Wat is een ééndraadschema?

Het ééndraadschema van een elektrische installatie is schematische voorstelling die geen rekening houdt met de plaats van het elektrische materieel maar die, met behulp van symbolen, de samenstelling van iedere elementaire stroombaan geeft alsmede hun onderlinge verbinding om een elektrische installatie te vormen.

Wat is het situatieschema?

Op het situatieschema van de elektrische installatie wordt door middel van symbolen de plaats aangeduid van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het ééndraadsschema voorkomen. De schema’s dienen op elkaar afgestemd te zijn.

Hoe lang is mijn keuringsattest geldig?

Indien de installatie niet wordt gewijzigd of uitgebreid is een keuringsattest normaal gezien 25 jaar geldig. De exacte geldigheid staat vermeld op het attest.

Voor wie zijn de kosten van het laten in orde stellen en de herkeuring?

Het is gangbaar dat bij de verkoop van een woning de koper de lasten draagt om de installatie in orde te stellen en de herkeuring te laten uitvoeren.

Wat als ik een negatief keuringsattest ontvang?

De installatie zal binnen een termijn van 12 maanden na keuring of 18 maanden na akte (de exacte deadline wordt vermeld op het attest) in orde moeten worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Wie stelt het ééndraadsschema en situatieschema op?

De persoon die de installatie uitvoerde, moet deze schema’s opstellen. Indien je als eigenaar van de installatie niet weet wie de installatie uitvoerde, kan je de schema’s ook zelf opstellen. Uiteraard raden wij je aan om je te laten bijstaan door een elektricien bij het opstellen van deze plannen. Zo voorkom je dat de plannen niet conform zijn.

Laat u bijstaan
Laat u bijstaan
Hulp nodig?

Laat u bijstaan door het IFIRMA team.

IFIRMA kan u 150 jaar gezamenlijke ervaring aanbieden en blijft investeren in vooruitstrevende tools en processen. 

Onze deskundigen worden intensief getraind en maken dagelijks gebruik van onze intern ontwikkelde tools. 

Emma - Klantendienst - IFIRMA
KLANTENDIENST

Emma

Ontdek onze andere diensten