Offerte aanvragen

Plaatsbeschrijvingen
EPC
ASBESTATTEST
Elektrische keuringen
Vastgoed in beeld

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Bedankt voor het vertrouwen in IFIRMA.

Vul de ontbrekende velden in.
EPC

EPC klein niet-residentieel (≤500m²)

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden is bedoeld voor niet-residentiële gebouwen of gebouwdelen die vaak voorkomen met een woonst of in een residentieel gebouw zijn gehuisvest, zoals een apotheek, een kleine bakkerszaak, een café,…  De bruikbare vloeroppervlakte van de niet-residentiële eenheid is daarom niet groter dan 500 m2.

Wat toont het attest? 
Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden geeft aanbevelingen om het gebouw energiezuinig te maken.
In een stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. Er worden geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

Restaurant, kantoor of handelsruimte? 
Het EPC toont de berekende energiescore voor de verschillende bestemmingen (kantoor, handel, horeca, logeerfunctie, andere of onbekend) bij de 'Algemene gegevens'.
Bij de berekening van de energiescore wordt rekening gehouden met de specifieke noden voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting, afhankelijk van de bestemming.
Zo zal een restaurant bijvoorbeeld meer sanitair warm water verbruiken dan een kantoor.

Verduidelijking van het label
Het label op het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden wordt altijd bepaald op basis van de energiescore voor de bestemming 'kantoor'. Het label is dus onafhankelijk van de eigenlijke bestemming van de eenheid: kantoor, horeca, handel, logeerfunctie,....  
Dit maakt het vergelijken van EPC's mogelijk.

De labelgrenzen bij kleine niet-residentiële eenheden zijn dus anders dan voor woningen en appartementen.

IFIRMA - EPC klein niet-residentieel
IFIRMA - EPC klein niet-residentieel

Snelle service

Dankzij de centrale ligging van onze kantoren en de ondersteuning van het volledige team verzekert IFIRMA op korte termijn een afspraak. 

Persoonlijke aanpak

Onze dienstverlening start reeds met een toelichting omtrent het verloop van het plaatsbezoek en helpt u met het voorbereiden ervan. 

Bij vragen en/of opmerkingen nemen onze energiedeskundigen persoonlijk contact op om u bij te staan met hun expertise.

Expertise

Onze energiedeskundigen kunnen beroep doen op reeds 150 jaar aan gezamenlijke ervaring. 

Door intern en periodiek bijscholingen en opleidingen aan te bieden levert IFIRMA u de meest bekwame energiedeskundigen

Wat kan u verwachten?

Stap 1

Bestelling en inplanning

Na ontvangst van de opdracht nemen we binnen de 48u contact op om een datum voor het plaatsbezoek vast te leggen.

Standaard voorzien wij dan ook het plaatsbezoek binnen de 2 à 5 werkdagen na de bestelling.
Hierna zal er een bevestigingse-mail verzonden worden met de afgesproken datum en uur.

U ontvangt eveneens een toelichting hoe u zich optimaal kan voorbereiden op het plaatsbezoek, met onder andere een oplijsting van alle aanvaardbare bewijsstukken die de energiescore positief kunnen beïnvloeden.

Zo zorgt IFIRMA dat u zich maximaal kan voorbereiden op het plaatsbezoek.

Stap 2

Voorbereiding plaatsbezoek

Bij bevestiging van de afspraak ontvangt de eigenaar meer toelichting omtrent de aanvaardbare bewijsstukken.

Het is aan te raden deze bewijsstukken voor het plaatsbezoek te verzamelen en voor te leggen aan de energiedeskundige.

Als deze documenten voldoen aan de nodige voorwaarden zullen ze de energiescore van uw woning positief beïnvloeden.

Stap 3

Plaatsbezoek

Onze energiedeskundige zal zich op het afgesproken uur op de plaats van afspraak melden. Het plaatsbezoek duurt gemiddeld 1 uur, naargelang de omvang en complexiteit van de woning.

De deskundige informeert de eigenaar omtrent het verloop van het plaatsbezoek en start bijgevolg met het overlopen van eventuele plannen of bewijsstukken die verband houden met de bouw of een verbouwing.

Vervolgens zal hij de nodige opmetingen uitvoeren waarbij hij alle afmetingen en eigenschappen van het gebouw opneemt. Er worden muurdiktes opgemeten en er wordt onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van isolatie. De deskundige bekijkt en inspecteert de gebouwgebonden technische installaties zoals ruimteverwarming, sanitair warm water, zonnepanelen e.d.

Alle waarnemingen worden na de eigenlijke opmeting vastgelegd in een fotografisch dossier als bewijs.

Stap 4

Opstellen attest

Na het plaatsbezoek gaat de energiedeskundige aan de slag om de berekeningen van de verliesoppervlakken en volumes te maken.
Het gehele gebouw zal worden uitgetekend in een 3D-tekenprogramma.

Er gebeurt nog een grondig nazicht van de ontvangen bewijsstukken en indien er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn zal de deskundige eigen opzoekingen verrichten of navraag doen bij eigenaar of vastgoedprofessional of er nog aanvaardbare documenten voorhanden zijn.

Ter finalisatie worden alle parameters ingebracht in de berekeningssoftware van het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA) om het EPC attest te bekomen.

Stap 5

Levering en facturatie

Nadat het EPC-attest werd gefinaliseerd, zal het definitieve EPC-attest samen met de factuur per e-mail worden verstuurd.

Het definitieve certificaat zal standaard binnen de 2 werkdagen na het plaatsbezoek worden overgemaakt.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het plaatsbezoek van de deskundige?

De duurtijd van het plaatsbezoek is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van het pand. De deskundige heeft voldoende tijd nodig om de nodige opmetingen en controles uit te voeren. Gemiddeld dien je rekening te houden met 1 uur.

Wat is de levertermijn van een EPC?

Wij streven er naar om binnen de 5 werkdagen na je aanvraag een plaatsbezoek in te plannen. Na het plaatsbezoek ontvang je normaal gezien binnen de 2 werkdagen het definitieve certificaat. Soms worden nog extra bewijsstukken opgevraagd om de score te verbeteren.

Wordt een EPC altijd op dezelfde manier opgemaakt?

Ja, een energiedeskundige is steeds verplicht om het inspectieprotocol te volgen die is aangereikt van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Indien hij dit niet doet, riskeert hij een boete van 500 tot 5.000 euro.

Heb ik een EPC nodig bij de verhuur / verkoop van een studentenkamer?

Indien de studentenkamers een gemeenschappelijke keuken en sanitaire voorziening hebben, is 1 EPC voor het volledige gebouw nodig. Indien de studentenkamers beschikken over een individuele keuken en sanitaire voorziening is er één EPC per studentenkamer nodig.

Heb ik een EPC nodig bij de verhuur van een serviceflat?

Indien de serviceflat wordt verhuurd met dagprijs zonder huurovereenkomst is geen EPC nodig. Bij de verhuur met huurovereenkomst of verkoop van een serviceflat is een EPC nodig.

Heb ik een EPC nodig bij een onbewoonbaar / ongeschikt verklaard pand?

Neen, er dient wel een verklaring van onbewoonbaarheid of ongeschiktheid te zijn.

Heb ik een EPC nodig bij vakantieverhuur?

Voor een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor een termijn minder dan twee maanden is geen EPC verplicht.

Hoe lang is een EPC geldig?

Een EPC is in principe 10 jaar geldig. Het is niet verplicht een nieuw EPC op te maken als u de woning opnieuw verkoopt of verhuurt binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Als er in tussentijd energiebesparende maatregelen zijn getroffen, is het aan te raden een nieuw EPC op te maken om een betere score te bekomen.

Let op! Recent werd beslist dat EPC's die voor 2019 zijn opgemaakt, niet meer geldig zijn bij verkopen na 1 januari 2022. Bestel dus tijdig een nieuw attest.

Wat als de geldigheid van een EPC vervalt tussen de compromis en de akte?

Er moet een geldig EPC zijn tijdens de volledige duur van het verkoopproces. Er zal dus zowel bij de ondertekening van het compromis, als bij de ondertekening van de authentieke akte een geldig EPC aanwezig moeten zijn.

Indien er geen geldig EPC is op het moment van de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris dit melden bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en riskeert de verkoper een geldboete.

Wat indien er geen EPC is opgemaakt?

De energiescore van een woning moet verplicht in advertenties voor de verkoop of verhuur vermeld worden. Wie als verkoper niet voldoet aan deze verplichting riskeert administratieve geldboetes die minimaal €500 en maximaal €5.000 bedragen. Zonder EPC zal de notaris de akte niet kunnen verlijden.

Wat met de geldigheid van een EPC bij ondertekening van een huurcontract?

Ook bij de ondertekening van het huurcontract moet er een geldig EPC aanwezig zijn. Indien het EPC vervalt in de periode tussen de ondertekening van het contract en de ingang van de huur, dan moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

Hoe wordt een EPC score bepaald?

Een EPC score wordt bepaald door allerlei factoren. Enerzijds wordt het volume, de oppervlaktes en de gegevens van de gebouwschil bepaald. Daarnaast worden ook alle gegevens van technische installaties en voorzieningen bepaald. De deskundige vult alle parameters in die worden vastgesteld. Een softwarepakket berekent op basis van deze parameters de score.

Waarom staan er soms “onbekende” factoren op het EPC?

De factor "onbekend" wordt aangeduid als er geen geldig bewijs of vaststelling is van een parameter. Ook hier worden de regels opgelegd door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).

Wat is de bruikbare vloeroppervlakte?

De bruikbare vloeroppervlakte (ook de bruto-vloeroppervlakte genoemd) is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) met een vrije hoogte van 1,5 meter binnen het beschermd volume.

Wat is de unieke code?

De unieke code kan afgeleid worden uit het certificaatnummer. De unieke code van het certificaat zijn de cijfers volgend op de nullen in het 2de groepje cijfers.

Wat is het beschermd volume?

Het volume van alle ruimten in een gebouw dat thermisch afgeschermd wordt van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.

Wat is het kengetal?

Het kengetal is de “EPC-score”. Dit getal wordt uitgedrukt in kWh/m2 jaar. Het kengetal is een primair energieverbruik die het verbruik op basis van de parameters weergeeft zonder rekening te houden met de effectieve verbruiker(s).

Laat u bijstaan
Laat u bijstaan
Hulp nodig?

Laat u bijstaan door het IFIRMA team.

IFIRMA kan u 150 jaar gezamenlijke ervaring aanbieden en blijft investeren in vooruitstrevende tools en processen. 

Onze deskundigen worden intensief getraind en maken dagelijks gebruik van onze intern ontwikkelde tools. 

verantwoordelijke planning

Léonie

Ontdek onze andere diensten