Offerte aanvragen

Plaatsbeschrijvingen
EPC
ASBESTATTEST
Elektrische keuringen
Vastgoed in beeld

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Bedankt voor het vertrouwen in IFIRMA.

Vul de ontbrekende velden in.
Plaatsbeschrijving

Aanvang werken

Het is aangeraden om voor de aanvang van bouw- of verbouwingswerken ook een plaatsbeschrijving van de aanpalende gebouwen te laten opmaken.

Waarom een plaatsbeschrijving bij verbouwing? 
De bedoeling bestaat erin de algemene staat van de aanpalende gebouwen te onderzoeken en de fouten en gebreken ervan te ontdekken. Daardoor kan elke partij haar rechten laten gelden in geval van een conflict naar aanleiding van eventuele beschadigingen tengevolge van bouw of verbouwingswerken aan aanpalende gebouwen.

Hoe gaan we te werk? 
De deskundige zal constructieve schades zoals zettingsscheuren, barsten, vochtschade, schimmelpatronen e.d. gedetailleerd beschrijven in een verslag. Ter staving wordt een fotografisch dossier toegevoegd dewelke integraal onderdeel uitmaakt van het rapport.

De beschrijving dient steeds tegensprekelijk opgemaakt te worden tussen de bouwheer of aannemer en de eigenaar van het aanpalende gebouw. 

Bijstand voor de eindcontrole
De deskundige kan aan de hand van zijn eerder opgemaakte plaatsbeschrijving aanvang werken kan na de beëindiging der werken een controle uitvoeren op eventuele toegebrachte schades.

Bij schadegevallen zijn de partijen nu in de mogelijkheid om een gefundeerd referentierapport over te maken aan hun verzekeringsexpert. 

IFIRMA - Plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Bescherming

De gedetailleerde plaatsbeschrijving, opgemaakt door een onafhankelijke partij biedt bescherming voor zowel de eigenaar als de bouwheer. 

Het tegensprekelijke document kan bij schade overgemaakt worden aan een verzekeringsexpert. 

Gedetailleerd

IFIRMA nodigt alle partijen uit voor een plaatsbezoek in het gebouw. 
Dankzij onze interne processen garanderen we  100% inspraak op de plaatsbeschrijving.

Bij afhandeling ontvangt u een volledig en rechtsgeldig document klaar voor registratie. 

Onafhankelijkheid

Als een onafhankelijke, derde partij verzekeren we een neutrale en onpartijdige begeleiding. 

Onze klantendienst staat voor u klaar om te helpen met uw vragen. 

Wat kan je verwachten

WERKWIJZE VAN DE PLAATSBESCHRIJVING

Stap 1

Aanvraag - Opstart - Planning

Een aanvraag plaatsen gaat snel, eenvoudig en digitaal.
U kan met bovenstaande knoppen Offerte aanvragen of Bestel nu onmiddellijk prijs of een bestelling bekomen.

De plaatsbeschrijving aanvang werken kan zowel door de bouwheer, eigenaar of aanpalende eigenaar aangevraagd worden.

Van zodra wij over de benodigde contactgegevens beschikken organiseren onze medewerkers een plaatsbezoek ter inspectie van het pand.

Stap 2

Plaatsbezoek

De deskundige zal samen met de eigenaar een rondgang van het pand uitvoeren.

Het onderzoek omvat zowel het interieur als exterieur van het pand. Hierbij worden constructieve schades zoals zettingsscheuren, barsten, vochtschade, schimmelpatronen e.d. gedetailleerd beschreven in een verslag en gefotografeerd.

Aanvullend op deze plaatsbeschrijving aanvang werken kan een afzonderlijk rapport opgemaakt worden voor het openbaar domein.

Stap 3

Plaatsbeschrijving

Na het plaatsbezoek zal de deskundige het verslag samen met de genomen foto’s verwerken en overmaken aan de partijen.

De partijen zijn hierna in de mogelijkheid eventuele feedback omtrent de vaststellingen over te maken aan de deskundige. Ontvangen feedback zal door de deskundige beoordeeld worden aan de hand van zijn foto’s genomen tijdens het plaatsbezoek.

Eenmaal beide partijen akkoord zijn met de inhoud van de plaatsbeschrijving aanvang werken kunnen zij overgaan tot ondertekening en is het rapport tegensprekelijk opgesteld.

Stap 4

Facturatie

De opdrachtgever zal kort na het ontvangen van de definitieve plaatsbeschrijving aanvang werken een factuur ontvangen.

Facturen worden standaard per mail overgemaakt aan de partijen.

Veelgestelde vragen

Hoe gebeurt de facturatie?

Beide partijen ontvangen steeds kort na het plaatsbezoek een factuur voor hun aandeel. De definitieve plaatsbeschrijving zal pas opgeleverd worden als beide betalingen zijn ontvangen.

Hoe wordt de prijs bepaald?

De prijs is afhankelijk van het type pand en het aantal ruimtes van het pand. Ieder type pand heeft een basisprijs met een aantal ruimtes inbegrepen in de prijs. Indien het pand groter is, dan zal iedere extra ruimte die in detail is beschreven extra aangerekend worden.

Hoe wordt een ruimte beschreven?

Elke ruimte van de woning zal volledig in detail beschreven worden, aangevuld met overzichtfoto's en detailfoto's.

De beschrijving omvat steeds een ruime omschrijving van de noord-, oost-, zuid-, westmuur, vloer en plafond.

 • Muuropbouw + afwerking
 • Plinten
 • Lichtarmaturen
 • Stopcontacten / schakelaars
 • Opbouwelementen
 • Openingen
 • Eventuele schade en opmerkingen

Ook worden steeds alle gevels, tuinen, terrassen, opritten en bijhorende privatieve delen beschreven.

Wat is de levertermijn?

De ontwerpversie van de plaatsbeschrijving zal steeds binnnen de 14 dagen na plaatsbezoek worden opgeleverd. Partijen krijgen vervolgens 14 dagen de tijd om hun goedkeuring of opmerkingen over te maken. Na akkoord zal de definitieve versie opgeleverd worden.

Wat is de prijs van de plaatsbeschrijving?

De prijzen worden vermeld op het mandaat, dit is de prijs per partij. De prijzen vermeld in de prijslijsten zijn de totaalprijzen, deze dienen gedeeld te worden per partij. Om op voorhand een correcte prijs te weten is het steeds mogelijk offerte aan te vragen.

Welke gegevens zijn nodig voor de opmaak van de plaatsbeschrijving?

Om een dossier vlot te kunnen opstarten, vragen wij om volgende documenten bij de aanvraag toe te voegen:

 • Kopie huurcontract
 • Adres pand
 • Datum start huurcontract
 • Datum uittrede vorige bewoner (indien van toepassing)
 • Gegevens van alle partijen (Volledige naam, rijksregisternummer, geboortedatum- en plaats, adres en contactgegevens)
 • Bijzondere opmerkingen indien van toepassing
Wie draagt de kosten van de plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving dient steeds te gebeuren in opdracht van beide partijen (verhuurder en huurder). De plaatsbeschrijving is dan ook op gemeenschappelijk kosten.

Dien ik aanwezig te zijn tijdens de plaatsbeschrijving?

Aanwezigheid van beide partijen is het ten zeerste aangeraden. Indien u niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan u steeds een gevolmachtigde aanduiden. Eén gevolmachtigde per partij is voldoende. Zodoende kunnen alle opmerkingen genoteerd worden. Nadat u samen met de deskundige alle formaliteiten hebt behandeld, kan de deskundige de gedetailleerde beschrijving verder individueel aanvatten.

Hoe wordt de overdracht van gas, elektriciteit en water geregeld?

De deskundige zal tijdens het plaatsbezoek samen met de partijen de meterstanden voor gas, elektriciteit en water opnemen en de overnamedocumenten opstellen. Na het plaatsbezoek ontvangen beide partijen een kopie van de overnamedocumenten. Met deze documenten kunnen beide partijen hun overdracht bij hun leverancier naar keuze regelen. Standaard zal IFIRMA de overdracht van water organiseren, daar hier slechts één leverancier voor is.

Hoelang duurt een bezoek voor een plaatsbeschrijving?

De duurtijd van een plaatsbezoek is sterk afhankelijk van het type en de staat van de woning die dient beschreven te worden. Het beschrijven duurt voor een woning vlot 2 à 3 uren. De rondgang met de partijen en het vervullen van alle nodige formaliteiten neemt maximaal 1 uur in beslag.

Kan ik na het plaatsbezoek nog opmerkingen geven?

Binnen de 14 dagen na het plaatsbezoek ontvangt u een ontwerpversie van de plaatsbeschrijving. U hebt vervolgens 14 dagen de tijd om uw goedkeuring of eventuele opmerkingen over te maken. Pas na goedkeuring door beide partijen zal de definitieive versie worden opgesteld.

Dien ik te betalen voor de registratie?

De registratie van het huurcontract en de bijhorende plaatsbeschrijving voor de woninghuurwet is gratis. Indien de huur niet valt onder het regime woninghuur, zal hiervoor een vergoeding door het registratiekantoor worden gevraagd.

Wanneer ontvang ik mijn overnamedocumenten?

De overnamedocumenten worden zo snel mogelijk na het plaatsbezoek verstuurd naar de partijen. In vele gevallen wordt dit digitaal voorzien door IFIRMA waardoor alle partijen de overnamedocumenten direct ontvangen.

Wat bij het einde van de huurovereenkomst?

De plaatsbeschrijving intrede wordt als hoofdzaak opgemaakt om discussie bij het einde van de huurovereenkomst te vermijden. Bij een plaatsbeschrijving uittrede zal de feitelijke situatie bij het begin en einde van de huur vergeleken worden. Daaruit zal worden afgeleid of de huurder al dan niet schade aan het onroerend goed heeft toegebracht.

Wat bij wijzigingen achteraf?

De opname van de staat van een woning is de feitelijke situatie op datum van het plaatsbezoek. Indien na de plaatsbeschrijving wijziging aan het pand worden aangebracht, kan een addendum aan de plaatsbeschrijving worden toegevoegd.

Wat gebeurt er als ik een plaatsbeschrijving niet laat registeren?

In geval van woninghuur voorziet de wet dat de plaatsbeschrijving samen met de huurovereenkomst geregistreerd moet worden. Indien dit niet werd gedaan kan de plaatsbeschrijving nog steeds op een later moment worden geregistreerd.

Wie doet de registratie van de plaatsbeschrijving?

Indien met een vastgoedmakelaar wordt samengewerkt, zal die u kunnen informeren en verder helpen. De registratie van de plaatsbeschrijving hoort bij de registratie van het huurcontract. Afhankelijk onder welk regime het huurcontract valt, zal die verplichting op de eigenaar en/of de huurder rusten.

Laat u bijstaan
Laat u bijstaan
Hulp nodig?

Laat u bijstaan door het IFIRMA team.

IFIRMA kan u 150 jaar gezamenlijke ervaring aanbieden en blijft investeren in vooruitstrevende tools en processen. 

Onze deskundigen worden intensief getraind en maken dagelijks gebruik van onze intern ontwikkelde tools. 

Dienst planning

Sanne

Ontdek onze andere diensten