Offerte aanvragen

Plaatsbeschrijvingen
EPC
ASBESTATTEST
Elektrische keuringen
Vastgoed in beeld

We nemen binnen de 2 werkdagen contact met u op.

Bedankt voor het vertrouwen in IFIRMA.

Vul de ontbrekende velden in.
PlaatsVERGELIJKING

Uittrede

Op het einde van een huurcontract is de huurder verplicht om het pand in dezelfde staat terug te geven zoals het zich bij aanvang van de huur bevond. Daarom wordt een plaatsvergelijking bij uittrede opgemaakt die de toestand van de woning zal vergelijken met die van bij de intrede.

Hoe verloopt dit plaatsbezoek? 
Het plaatsbezoek wordt ingepland op een moment nadat de uittredende huurder het pand heeft verlaten maar voordat een nieuwe huurder het pand zal betreden.
Tijdens dit plaatsbezoek wordt samen met de partijen eventuele huurschade vastgesteld door de huidige staat te vergelijken met de plaatsbeschrijving bij intrede. Tevens gaan we na of alle verplichtingen aangaande onderhoud, betaling van de huur, betaling van overeengekomen provisies, betaling van verbrekingsvergoedingen en betaling van facturen voor nutsvoorzieningen zijn nagekomen.

Wat bij vaststellingen van huurschade? 
Bij het vaststellen van huurschade of gebrekkig onderhoud wordt steeds getracht om tijdens het plaatsbezoek en in samenspraak met de partijen een oplossing te bekomen.

Indien een vergoeding dient begroot te worden en/of er kan geen overeenkomst gesloten worden tijdens het plaatsbezoek, kunnen de partijen kiezen om een begroting te laten opstellen door de deskundige. Deze zal op basis van bewijsstukken en zijn ervaring als deskundige autonoom een begroting van de kosten opstellen.

IFIRMA - Plaatsbeschrijving bij uittrede

In der minne

IFIRMA tracht steeds om tussen de partijen een oplossing in der minne te bekomen.

Zo bieden wij aan alle partijen een vlotte afhandeling voor het beëindigen van hun huurcontract.

Ondersteuning

Onze experts ontzorgen de partijen door de volledige administratieve afhandeling van het dossier op zich te nemen.

Correcte ondersteuning van bij de sleuteloverdracht tot bij het vrijgeven van de huurwaarborg.

Vertrouwen

Door ervaring en kennis biedt firma bij elk geschil een onvoorwaardelijk neutraal standpunt.

De partijen kunnen hierdoor onze deskundigen volledig vertrouwen voor een eerlijke afhandeling hun dossier.

Wat kan u verwachten?

Stap 1

Bestelling en inplanning

Na onze aanstelling zullen we samen met de verhuurder en huurder een plaatsbezoek organiseren.

Onze medewerkers lichten toe aan de huurder dat het pand ontruimd dient te zijn vooraleer het plaatsbezoek bij uittrede kan aanvangen.
Bovendien wordt deze geadviseerd het pand nog een laatste maal grondig te reinigen, de tuin het nodige onderhoud te geven en eventuele gebreken te herstellen.

Een goede voorbereiding zorgt voor een vlotte afhandeling bij de vrijgave van de huurwaarborg.

Stap 2

Betaling en facturatie

De betaling voor een plaatsvergelijking bij uittrede dient te gebeuren voorafgaand aan het plaatsbezoek of ter plaatse op het moment van het plaatsbezoek. De partijen ontvangen hierbij een betalingsbewijs.

Daags na het plaatsbezoek zal elke partij een factuur voor haar aandeel ontvangen voor voldaan.

Stap 3

Plaatsbezoek

Tijdens het plaatsbezoek zal de deskundige een volledige rondgang in de woning maken met de partijen.

Door middel van de plaatsbeschrijving bij intrede wordt een vergelijking gemaakt met de huidige staat. Eventuele vaststellingen van schade of gebrekkig onderhoud worden genoteerd in een verslag.

Daarnaast worden ook de sleutels, de nodige attesten van onderhoud en de tellerstanden van de nutsvoorzieningen gecontroleerd.

Indien mogelijk wordt onmiddellijk de slotafrekening opgemaakt en het document voor de vrijgave van de huurwaarborg ondertekend.

Stap 4

Afhandeling dossier

Als de partijen tot een overeenkomst komen op het plaatsbezoek zal de deskundige verder instaan voor een volledige afhandeling van het dossier.

De deskundige zal aan de hand van het verslag het document voor de vrijgave van de huurwaarborg voorbereiden.
Hierna zal hij dit samen met de documenten voor de overname van de nutsvoorziening aan de partijen / instanties overmaken.

STAP 5*

Begroting en slotafrekening

*Deze stap is enkel nodig wanneer het dossier niet kan worden afgesloten op het moment van het plaatsbezoek.

Indien er punten zijn waarover de partijen het nog niet eens zijn, kunnen ze na het plaatsbezoek stukken met staving overmaken aan de deskundige.
De deskundige zal autonoom deze stukken analyseren en een begroting van de kosten opstellen en overmaken aan beide partijen.
Na het overmaken van deze begroting en als de partijen tot een akkoord kunnen komen kan de deskundige verder met de vrijgave van de huurwaarborg.

De opdracht van Ifirma stopt indien de partijen bij de begroting niet tot een akkoord kunnen komen.
Dan kunnen zij met het verslag van de deskundige beroep doen op een gerechtelijke procedure via de vrederechter.

Veelgestelde vragen

Hoe gebeurt de facturatie?

Beide partijen ontvangen steeds kort na het plaatsbezoek een factuur voor hun aandeel. Normaliter wordt op het plaatsbezoek het bedrag voldaan waardoor de factuur als voldaan wordt verstuurd. Tijdens het plaatsbezoek wordt een betalingsbewijs voorzien.

Welke gegevens zijn nodig voor de opmaak van de plaatsvergelijking?

Om een dossier vlot te kunnen opstarten, vragen wij om volgende documenten bij de aanvraag toe te voegen:

  • Kopie huurcontract
  • Kopie plaatsbeschrijving intrede
  • Adres pand
  • Datum einde huurcontract
  • Datum start nieuw huurcontract (indien er reeds een nieuwe huurder het pand intrekt)
  • Gegevens van alle partijen (Volledige naam, rijksregisternummer, geboortedatum- en plaats, adres en contactgegevens)
  • Kopie identiteitskaarten
Wie draagt de kosten van de plaatsbeschrijving?

De plaatsvergelijking dient steeds te gebeuren in opdracht van beide partijen (verhuurder en huurder). De plaatsvergelijking is dan ook op gedeelde kosten.

Dien ik aanwezig te zijn tijdens de plaatsbeschrijving?

Aanwezigheid van beide partijen is verplicht. Indien u niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan u zich laten vertegenwoordigen via volmacht. De volmacht dient vooraf in orde gebracht te worden. Eén gevolmachtigde per partij is voldoende. Zodoende kunnen alle opmerkingen genoteerd worden en geldig ondertekend worden.

Hoe lang duurt een bezoek voor een plaatsbeschrijving uittrede?

De duurtijd van een plaatsbezoek is afhankelijk de grootte en de staat van de woning die gecontroleerd dient te worden. De rondgang met de partijen en het vervullen van alle nodige formaliteiten neemt gemiddeld anderhalf à twee uur in beslag.

Kan ik na het plaatsbezoek nog opmerkingen geven?

Bij de plaatsbeschrijving uittrede is het belangrijk dat alle opmerkingen op het moment van het plaatsbezoek worden gegeven. Echter kunnen verborgen gebreken niet worden uitgesloten. Indien die zich zouden voordoen, kan met een aangetekend schrijven deze worden overgemaakt naar de vertrekkende huurder.

Dien ik de plaatsbeschrijving uittrede te laten registreren?

In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving intrede dient een plaatsbeschrijving uittrede niet geregistreerd te worden. Deze moet niet tegenstelbaar zijn tegenover derden en geldt als bewijsstuk tussen beide contractpartijen op het einde van de huur.

Hoe gebeurt de vrijgave van de huurwaarborg?

De huurwaarborg kan op verschillende manieren worden gevestigd. Afhankelijk van de instelling waar de waarborg gevestigd is, zal IFIRMA de partijen hierin begeleiden en de nodige documenten voorzien (indien via Korfine). De effectieve vrijgave van de gelden gebeurt rechtstreeks door de instelling op de rekening die werd opgegeven door de partijen. Hiervoor draagt IFIRMA geen enkele verantwoordelijkheid.

Wanneer ontvang ik het verslag van de plaatsvergelijking bij uittrede?

Na het plaatsbezoek zal de deskundige zo spoedig mogelijk het verslag van de plaatsvergelijking bij uittrede overmaken aan de partijen. Naast het verslag worden ook de overnamedocumenten voor elektriciteit, gas en water en het huurwaarborgdocument overgemaakt.

Worden de meterstanden van elektriciteit, gas en water opgenomen?

De deskundige zal tijdens het plaatsbezoek samen met de partijen de meterstanden voor elektriciteit, gas en water opnemen en de overnamedocumenten opstellen. Na het plaatsbezoek ontvangen beide partijen een kopie van de overnamedocumenten. Indien de plaatsbeschrijving intrede volgend op de uittrede door IFIRMA wordt opgesteld, zullen de overnamedocumenten volledig worden aangevuld en verwerkt. Standaard zal IFIRMA de overdracht van water organiseren, aangezien hier slechts één leverancier voor is. Voor elektriciteit en gas kunnen beide partijen hun overdracht bij hun leverancier naar keuze regelen met de verkregen documenten en inlichtingen.

Laat u bijstaan
Laat u bijstaan
Hulp nodig?

Laat u bijstaan door het IFIRMA team.

IFIRMA kan u 150 jaar gezamenlijke ervaring aanbieden en blijft investeren in vooruitstrevende tools en processen. 

Onze deskundigen worden intensief getraind en maken dagelijks gebruik van onze intern ontwikkelde tools. 

Dienst planning

Sanne

Ontdek onze andere diensten