Diensten

Plaatsbeschrijving intrede
Iphone

Plaatsbeschrijving intrede

Verhuur

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen.

De vaststelling gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

Meer info oveer een plaatsbeschrijving bij einde huur? Klik hier

Vraag nu aan Vraag offerte aan

ONAFHANKELIJKE EXPERT

Onze experten zullen steeds beide partijen onafhankelijk begeleiden. Zo vermijd je alle discussies.

Zeer gedetaileerd

Wij streven naar een uiterst gedetaileerde beschrijving van de volledige woning. Steeds aangevuld met voldoende foto's.

ONTZORGEND

IFIRMA ontzorgt je voor de volledige afhandeling van het dossier, volledig klaar voor registratie.



Werkwijze van plaatsbeschrijvingen:

Stap 1: Opstart en planning dossier

Om een dossier op te starten zijn de contactgegevens van alle partijen en het huurcontract nodig. Na het ontvangen van alle gegevens zal een dagstelling worden vastgelegd in samenspraak met alle partijen. Hiervan wordt een bevestiging verstuurd samen met het mandaat. Het mandaat dient te worden ondertekend door beide partijen en kan digitaal gebeuren met één simpele muisklik.

Stap 2: Plaatsbezoek

Tijdens het plaatsbezoek zal de deskundige een volledige rondgang maken met alle partijen. De deskundige verzorgt ook bijstand voor de overdracht van de nutsvoorzieningen. Na het gesprek met de partijen, maakt de deskundige een volledige en gedetailleerde beschrijving op van het pand, aangevuld met foto's als staving.

Stap 3: Facturatie

Kort na het plaatsbezoek zal elke partij een factuur voor zijn aandeel ontvangen. Alle facturen worden standaard per e-mail overgemaakt per partij. Het dossier zal pas definitief opgeleverd worden na het ontvangst van de betaling door beide partijen.

Stap 4: Afhandeling nutsvoorzieningen

De overnamedocumenten zullen na het plaatsbezoek worden overgemaakt aan alle partijen. De ondertekende documenten worden je met de bijhorend instructies bezorgd. De overname bij de watermaatschappij zal IFIRMA voor de klant behandelen.

Stap 5: Ontwerpversie - opmerkingen

Ten laatste 14 dagen na het plaatsbezoek zal een ontwerpversie worden overgemaakt van de plaatsbeschrijving. Elke partij dient de ontwerpversie te controleren en hun akkoord en/of opmerkingenen over te maken. Zodra beide partijen de ontwerpversie hebben goedgekeurd, wordt de definitieve versie opgesteld.

Stap 6: Definitieve versie

Na goedkeuring door beide partijen worden de documenten definitief overgemaakt ter registratie. Na het afleveren van de definitieve versie is de opdracht van IFIRMA volbracht.

Nog vragen?

Ga naar de FAQ - pagina